Napjainkban egyre több szülő tapasztalja, hogy gyermekének nehézségei támadnak a tanulással, gyengék a tanulmányi eredményei, szorong. Közülük nagyon sokan olvasási nehézségekkel küzdenek. Diszlexia az oka? Becslések szerint a tanulási zavarokkal küzdő gyermekek 80-90%-a diszlexiás!

Mi a diszlexia?

A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar. A diszlexia megnehezíti a nyelvi hangok felismerését és használatát. Általános helyesírási zavarral jár. A gyerekek sok esetben összetévesztik, felcserélik a betűket. Gondot okozhat az új szavak kiejtése, de a már ismert szavak felismerése is. A diszlexia nem betegség, nem is fogyatékosság. A diszlexia nem jelenti azt, hogy gyermeke buta! Intellektusukat tekintve ugyanolyan okos gyermekek, mint többségi társaik, azonban az iskolai teljesítményük messze elmarad az intelligenciájuk alapján elvárható szinttől. A megfelelő támogatással a diszlexiás gyerekek megtanulhatnak olvasni és nagyon jól teljesíthetnek az iskolában!

* A könnyű tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges kognitív képességek komplex felmérése érdekében keressen elérhetőségeink egyikén, vagy írjon nekünk itt.

Mi okozza a diszlexiát?

Az olvasási képesség zavarát bizonyos mentális képességek károsodása, gyengesége okozhatja: a vizuális és auditív feldolgozás, a figyelem, a munkamemória gyengesége, és az információfeldolgozás gyorsaságának károsodása. Legtöbb esetben az olvasással kapcsolatos nehézségeket vizuális feldolgozási problémának írják le, viszont kutatások igazolják, hogy sokkal inkább hallási (auditív) feldolgozási zavarok állnak a háttérben. A diszlexia tüneteinek többsége a fonématudatosság hiányára vezethető vissza, a beszédhangok analizálásának, felosztásának, csoportosításának, összeolvasásának problémájáról van szó.

A diszlexia jelei / tünetei

A diszlexiás gyerekeken gyakran már az iskolakezdés előtt mutatkoznak tünetek. Előfordulhat, hogy később kezdenek el beszélni, mint a legtöbb gyerek. Nehezen követik az utasításokat, gyakran összekeverik a jobb- és baloldalt. Gyakran még az egyszerű rímek megtanulásával is gondjaik akadnak. Az iskolakezdés után náluk az olvasás, az írás és a helyesírás nehézségekbe ütközik. Nehezen különböztetik meg a hasonló hangzású hangokat, összekeverik, felcserélik a betűket. Sok hibával, lassan olvasnak, nehezen jegyzik meg új dolgok nevét. Idegen nyelvet nehezen tanulnak. Szövegértésük gyenge, hallás után könnyebben értelmezik a dolgokat, mint olvasás után.

Hogyan lehet diagnosztizálni a diszlexiát?

Leggyakrabban az iskolás évek elején veszi észre a szülő vagy a pedagógus, hogy a gyermek a tanulásban lemarad, olvasási és szövegértési nehézségekkel küzd. Külső értékelést is kérhet pszichológustól, olvasásspecialistától vagy logopédustól. A Pedagógiai Szakszolgálatnál pszichológus végez diszlexia tesztet, a vizsgálatok eredményétől függően pedig gyermeke megkaphatja a megfelelő támogatást.

Hogyan segíthetünk egy diszlexiával küzdő gyermeknek?

Amennyiben a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményt állít ki a diszlexiáról, az iskolában felmentést kaphatnak a számukra nehéz tantárgyakból, illetve hetente átlagosan 1 óra egyéni fejlesztést kapnak. A fejlesztés éveken át elhúzódhat.

Oktatási Központunkban egy komplex kognitív felmérést alkalmazunk a részképességek felmérésére. A teszteredmények alapján személyre szabott, célzott feladatokkal, a BrainRx programot alkalmazva fejlesztjük a tanulási problémákkal küzdő diákokat. Néhány hónap intenzív tréning alatt látványos fejlődés érhető el, illetve a tanulási zavarok megszüntetése mellett segítséget nyújt az önbizalom növelésében is.

A BrainRx program az agy és a neuronok plaszticitását ösztönzi, megerősíti azokat a kulcs kognitív képességeket, melyek szükségesek a hatékony olvasáshoz, gyors tanuláshoz, szövegértéshez. Ez a klinikailag igazolt, hatékony agytréning az agynak a hang feldolgozásával kapcsolatos területeit is edzi oly módon, hogy a hallási feldolgozási képesség átlagos szintre, vagy akár a fölé is fejleszthető általa.

Egy közel 2500 diszlexiával diagnosztizált gyermekkel végzett felmérés eredményei – a BrainRx tréning elvégzése előtt (pre) és után (pro) állapotok összehasonlításával – arról tanúskodnak, hogy több részképesség az átlagos érték közelébe, vagy akár a fölé, vagyis 50% percentilis fölé javítható. Ez azt jelenti, hogy a korábban tanulási zavarral küzdő gyermek a program elvégzését követően átlagon felül teljesít!

Diszlexia-BrainRx-hatasa

Érzelmi támogatás

A diszlexiás gyerekek frusztráltnak vagy zavarban érezhetik magukat, ezért fontos, hogy érzelmi támogatást is kapjanak. Szülőként érdemes figyelni arra, hogy értékelje az erőfeszítést, amit a kemény munkába fektet! Dicsérje más területeken mutatott erősségeit, emlékeztesse őt arra, hogy a diszlexiának semmi köze az intelligenciához!

Amennyiben szeretné megismerni gyermeke hallási feldolgozási képessége szintjét korosztályához viszonyítva, vagy felmerült a DISZLEXIA gyanúja, keressen bátran bennünket elérhetőségeink egyikén és jöjjenek el egy kognitív képességfelmérésre!

További részletek az alkalmazott képességfelmérő módszerről itt.