Gyermeke tanulási és olvasási nehézségekkel küzd?

Szeretné, ha hatékonyabban tanulna,

gyorsabban gondolkodna és

jobb teljesítményt nyújtana?

Tudjuk, mennyire nehéz, amikor szülőként elege van már

a tanulás miatti küzdelmekből, feszültségekből

látni gyermeke szenvedését, és azt, hogy motivációját vesztette

abból, hogy sokkal több a befektetett energia, mint ami a jegyein meglátszik

abból, hogy gyermeke korrepetálásra jár, kevés eredménnyel

az aggódásból, hogy a jövőben vajon hogyan fog helytállni

Lehet, hogy a tanulási nehézség ártalmatlan problémának tűnik, de a belőle fakadó következmények a gyermeke életében sajnos továbbgyűrűzhetnek.

Ha nehezen tud lépést tartani a többiekkel, rendszeresen lemarad, akkor feszültté válik, szorong, motivációja csökken

Ha sok kudarc éri, nem csoda, ha önértékelése alacsony és nehezen tud magáról pozitívan gondolkodni, beszélni

Ha kognitív képességei jelenleg gyengék, tanulmányi előrehaladása és életlehetőségei korlátozódnak, nem biztos, hogy álmait el tudja érni

Nem kellene idáig eljutni!

Mennyivel jobb lenne, ha hatékonyan tanulna, gyorsabban gondolkodna, felesleges szorongás és feszültség nélkül…

Örömmel tanul

Már-már csodaszámba menne.

Pedig lehetséges.

Van megoldás.

Kognitív Feldolgozás folyamata

Hogyan lehetséges?

A tanulási nehézségek több, mint 80%-át a kognitív képességek gyengesége okozza.

A BrainRx tréninggel tantárgytól és tartalomtól függetlenül azokat a kulcs kognitív képességeket erősítjük meg, amelyek a a tanuláshoz és a jó iskolai teljesítményhez szükségesek:

1. figyelem

2. feldolgozási sebesség

3. munkamemória

4. logikai gondolkodás

5. auditív feldolgozás

6. hosszú távú memória

7. vizuális feldolgozás

Ami történni fog, ha eljönnek hozzánk:

1 óra alatt felmérjük gyermeke kognitív képességeit

– ezt követően néhány napon belül egy 1,5 órás szülői konzultáció keretében ismertetjük az eredményeket, és szükség esetén javaslatot teszünk a személyre szabott fejlesztésre

– amennyiben úgy döntenek, hogy a képességfejlesztő tréninget elkezdik, Központunkban heti 3×2 órában játékos feladatokon keresztül megerősítjük gyermeke kognitív képességeit

– a feladatok végzése során a képességek fejlesztése és az IQ növelése mellett gyermeke önértékelése is javul, kitartóbb lesz

Kapcsolat
Agytréning

Biztosíthatjuk arról, hogy:

egy bátorító, motiváló és elfogadó légkörben gyermeke megtapasztalja, hogy képes rá, akkor is, ha a feladatok végzése a tréning során fokozatosan nehezednek

nincs otthon végzendő házi feladat, amit a szülőnek kell ellenőrizni vagy a gyermekkel együtt végezni

nem azzal foglalkozunk, amit már tud, hanem azt a területet fejlesztjük, ami megerősítésre szorul

nem tantárgyi tudást adunk át, hanem az agy újrahuzalozásával a gyökérproblémákat szüntetjük meg

kihozzuk gyermekéből a rejtett kincseket

Kik vagyunk mi?

Veszprémi Oktatási Központunkat 2021-ben azzal a reménnyel és elhivatottsággal nyitottuk meg, hogy a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek és szüleiknek könnyebbé tegyük a hétköznapjaikat, illetve segítséget nyújtsunk a küzdelmes iskolai években.

Öt szakképzett BrainRx trénerünk mindannyian szülők, kisebb nagyobb gyermekeik révén tapasztalatból is ismerik az iskolás évek kihívásait. Vannak közöttünk pedagógusok, szociális munkás és van alapvetően racionális beállítottságú munkatársunk is. A segíteni akarás mellett a logikus gondolkodás, az összefüggések megértése és az ok-okozati viszonyok feltárása számunkra ugyanúgy hangsúlyos.

Az a célunk, hogy megkeressük az utat minden diákhoz, hogy kihozzuk belőlük és a képességeikből a legtöbbet.

Hisszük, hogy minden gyermek és fiatal megérdemli az esélyt a fejlődésre, a továbbtanulásra, az álmai elérésére! Ehhez szeretnénk minden lehetőséget és támogatást megadni úgy a képességfelméréssel, a szülői konzultációkon a tanácsadással, mint a képességfejlesztő tréninggel.

Alapítók